ค้นจาก web ค้นจาก google
 
 
 
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะทางสังคม
  ลักษณะทางเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพ อบต.
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  พนักงานสำนักงานปลัด
  พนักงานกองคลัง
  พนักงานกองช่าง
  พนักงานกองการศีกษา
  
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กฎหมาย
  กองสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่ง อบต.
 
 
 
 
 
 
   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
             
 
       
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
 
เริ่ม : 2010-09-20
ปิด : 2011-09-20
ท่านคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางปลา มีความสวยงามมากน้อยเพียงใด?
สวยงามมาก
สวยงาม
ปานกลาง
เฉย ๆ
 
 
 
 
 ประวัติตำบลบางปลา
              
        ตำบลบางปลาเป็น  1  ใน  6  ตำบล ของอำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่ประมาณ  53.376  ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ  33,360  ไร่ ประกอบด้วย15  หมู่บ้าน  เดิมตำบลบางปลาหรือที่เรียกกันว่าเกาะบางปลานั้น  ประกอบไปด้วยบางส่วนของหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่  6  เป็นพื้นที่ดั้งเดิมที่มีการย้ายถิ่นฐานจากในเมืองหลวง  (พระนคร)  เมื่อครั้งที่มีการสร้างเมืองสมุทรปราการ  เมื่อประ มาณร้อยกว่าปีที่ล่วงมา    ข้อมูลจากผู้เฒ่าผู้แก่และจากการเอกสารอ้างอิงพบว่า ชุมชนเกาะบางปลาเดิมนั้นเป็นชุมชนเล็กๆ อยู่ริมทะเล ที่มีมานานแล้ว   ตั้งบ้านเรือนอยู่กันเป็นกลุ่มประมาณ  50  หลังคาเรือน  เป็นพื้นที่ดอน มีลำคลองเล็กๆคดเคี้ยวผ่านกลางชุมชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมสองฝั่งคลอง   พื้นที่อยู่ระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็ม  มีน้ำขึ้นน้ำลง ทางทิศใต้ของเกาะบางปลา เดิมเป็นป่าชายเลนเต็มไป ด้วยต้นโกงกาง  ต้นแสม    พืชน้ำเค็มและมีสัตว์อาศัยอยู่หลายชนิดได้แก่ ลิงแสม  เสือปลา  สัตว์เลื้อยคลานและงูหลายชนิด    ในน้ำ จะมีสัตว์ทะเลอาศัยอยู่อย่างชุกชุมได้แก่ กุ้ง  หอย  ปู  ปลา  รวมทั้งปลาน้ำจืดหลายชนิดที่มีชุกชุมมาก  เล่ากันว่าในฤดูน้ำลดจะมีชาวลาว จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินทางมากันเป็นกลุ่ม  ๆ    เพื่อจับปลาทำเค็มตากแห้งและทำปลาร้า สะสมไว้     เมื่อได้พอต้องการ  แล้วก็ จะนำกลับไปบ้านโดยมากันเป็นประจำทุกปี เนื่องจากความชุกชุมของปลา ด้านทิศเหนือของชุมชนพื้นที่เป็นทุ่งหญ้า     จรดริมคลองสำโรง เป็นที่ตั้งชุมชนผู้นับถือศาสนาอิสลามที่ย้ายถิ่นฐานมาจากพระนครและเมืองมีน ซึ่งปัจจุบันคือมีนบุรี
 
               ด้านอาชีพเดิมคนในชุมชนมีอาชีพตัดไม้โกงกาง ไม้แสม  นำมาทำฟืนโดยตัดเป็นท่อนบรรทุกเรือล่องขึ้นไปขายในพระนครเมืองมีนและสวนบน ซึ่งปัจจุบันคือ คลองบางกอกน้อย ซึ่งเป็นถิ่นฐานเดิมโดยจะซื้อ ข้าวสาร อาหารแห้ง  ผัก  ผลไม้ ของกินของ ใช้อื่น ๆ กลับมาบ้าน เนื่องจากพื้นดินเป็นดินเค็มไม่สามารถทำการเพาะปลูกพืชประเภทข้าว  ผัก และผลไม้ได้   คนในชุมชนนับถือ ศาสนาพุทธตามบรรพบุรุษเดิม เมื่อย้ายมายังไม่มีวัดเพื่อประกอบศาสนกิจ  ตามประวัติของวัดบางปลามี พระธุดงค์คาดว่าเดินทาง มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    เช่นเดียว  กับกลุ่มชาวลาวที่เดินทางมาจับปลาตามฤดูกาล  ชาวบ้านจึงนิมนต์ให้อยู่ และได้ช่วยกัน สร้างวัดขึ้นทางด้านทิศตะวันออกของชุมชน     ชาวบ้านเรียกพระรูปนี้ว่าหลวงพ่อลาวตามที่เข้าใจ ว่ามาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยนิมนต์ให้เป็นเจ้าอาวาส และเรียกชื่อวัดตามชื่อ ที่เรียกพระรูปดังกล่าวว่าวัดบางลาว คนทั่วไปจึงเรียกชุมชนนี้ว่าบางลาวตั้งแต่นั้นมา
 
   สำหรับทางตอนเหนือของตำบลด้านริมคลองสำโรงก็จะมีชุมชนชาวอิสลามย้ายมาจากพระนคร     เมืองมีนซึ่งปัจจุบันคือมีนบุรี  มาตั้งถิ่นฐานบริเวณ ระหว่างปากคลองบางเรือนถึงปากคลองลัด  เรียกว่า  สุเหร่าบางลาว  และแหล่งชุมชนปากคลองบางกะสี  เรียกว่า  สุเหร่าบางกะสี เดิมสภาพพื้นที่ในฤดูน้ำหลากในเดือน  11  และเดือน   12 น้ำจะท่วมเหลืออยู่เฉพาะเกาะบางลาว ซึ่งเป็นที่ดอนเท่านั้น ต่อมามีการก่อสร้างถนนสุขุมวิทขึ้นทำให้ระบบนิเวศน์เปลี่ยนไปถนนสุขุมวิทเป็นเหมือนเขื่อนกั้นทำให้พื้นที่ตำบลบางปลาเปลี่ยน เป็นพื้นที่น้ำจืด    ป่าชายเลนหมดสภาพไป ประชาชนปรับพื้นที่มาทำนาและปลูกพืชผล หลังจากนั้นได้มีการทำบ่อเลี้ยงปลาและ ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ประชาชนจึงเปลี่ยนนาข้าวเป็นบ่อและประกอบอาชีพเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำมาจนถึงทุกวันนี้
 
               เมื่อมีการปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดิน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น  กำนันตำบลบางปลา คนแรก ชื่อขุนสมานพลีราษฎร์ ชื่อ เดิมนายหยวย    ฟักทอง  การเปลี่ยนการเรียกชื่อจากบางลาวเป็นบางปลา เนื่องจากมีการประกวด แกง ที่อำเภอบางพลี สมัยนายอำเภอเชื่อม  (นายอำเภอคนนี้มีแขนเดียว)  ชาวบางลาวได้แกงปลาหลายชนิดรวมทั้งแกงปลาหมอ ไปร่วมประกวด แกงที่ทำไปประกวดมีรสชาติอร่อยมากเป็นที่กล่าวขานกัน  จึงมีการเปลี่ยนชื่อเรียก ตำบลบางลาว    เป็นตำบลบางปลา  ตั้งแต่นั้นมา
 

               ชุมชนบางปลาเป็นชุมชนที่มีการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น  ยึดถือประเพณีวัฒนธรรมโบราณ สืบทอดกันมาจนปัจจุบัน ได้แก่ประเพณี งานประจำปีศาลเจ้าพ่อพระรามพระลักษมณ์ ศาลเจ้าพ่อเสือ  พิธีสรงน้ำเจว็ด  ซึ่งเป็นตัวแทนองค์เจ้าพ่อซึ่งประชาชน เคารพนับถือมากกว่า 30 องค์ ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นชุมชนที่มีนาฏศิลป์พื้นบ้าน มีคณะละครชาตรีและเครื่อง ดนตรีไทย (ปี่พาทย์) มากกว่า 10 คณะ ซึ่งเป็นเครื่องบ่งบอกว่าชุมชนบางปลาเป็นชุมชน เก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ของตนเองที่แท้จริง มาแต่ดั้งเดิม

 
 ตราสัญลักษณ์ อบต.บางปลา
 
 
 

             ความหมายของ  “ตราสัญลักษณ์”  เส้นขอบวงรูปวงกลมของตราสัญลักษณ์ 2 วงคู่กัน มีความหมายถึงความกลมเกลียวรักใคร่ สามัคคีของชาวบ้านบางปลา  และองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ        
             ภาพภายในวงกลม สายน้ำด้านล่าง มีความหมายถึงความร่มเย็น เนื่องจากพื้นที่ของ อบต.บางปลา มีลำคลองอยู่มากมายแตก ต่างจากท้องถิ่นอื่น ๆ               
             รูปปลาแหวกว่ายในสายน้ำ  หมายถึง  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีปลาอยู่อย่างชุกชุม แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์
ประชาชนอาศัยประกอบอาชีพทำให้มีเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดี               
             ภาพพรายน้ำบนผิวน้ำจำนวน  15  วง  หมายถึง  หมู่บ้านในตำบลบางปลาจำนวน  15  หมู่บ้าน  ที่ต้องมีความสะอาด โปร่งใส ดุจพรายน้ำ  คุณสมบัติของพรายน้ำ  แม้จะเกิดขึ้นจากแหล่งน้ำใดก็ตามจะต้องมีรูปสัญลักษณ์ที่โปร่งใสเสมอ               
             ภาพปลาหมออยู่ตรงกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อบางปลา  คุณสมบัติของปลาหมอ เป็นปลาที่มีความทรหดอดทนดัง คำพัง เพยที่กล่าวว่าชาติปลาหมอต้องสู้กลิ้งเกลือกจนเหงือกแห้ง  คือมีการต่อสู้ต่ออุปสรรคอย่างไม่ท้อถอย  เป็นปลาที่มีอำนาจในตัว แม้ช้างยังเกรงกลัวปลาหมอ               
              ปลาหมอในตราสัญลักษณ์เป็นรูปปลาที่ทยานขึ้นสู่ที่สูงสุดคือท้องฟ้าซึ่งสูงเทียมเมฆ หมายถึง  ความพยายามของชาวบาง ปลาที่ จะสรรค์สร้างบางของเราให้สูงส่งเจริญรุดหน้าอย่างไม่ย่อท้อ  ด้วยพลังกาย พลังใจ  พลังสติปัญญา  ด้วยความอดทน และพยายาม เยี่ยงปลาหมอ

 
 
 
 
 
 

 

  หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.| แผนผังเว็บไซต์      
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา   
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort