• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในรูปแบบที่ท้าทาย (Challenge) ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​บางปลา​โดยนายชนินทร์ รื่นเริง...

ท่านคิดว่าเว็บของเราให้มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด?

View Results

Loading ... Loading ...

ข่าวสารล่าสุด

ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์/e-service

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บางปลา

Social Network อบต.บางปลา

Facebook งานเทศกิจ อบต.บางปลา

Facebook กองสวัสดิการสังคม อบต.บางปลา

Facebook กองช่าง อบต.บางปลา

Facebook กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางปลา

Facebook กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Facebook กองคลัง อบต.บางปลา

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง

แผ่นพับแนะนำของดีบางปลา

สถิติผู้เข้าชม

  • 20
  • 6,481
  • 25,483
  • 279,362
แบบวัด EIT ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อบต.บางปลา