รายการกระทู้หมวดหมู่: สอบถามขอทราบกรอบระยะเวลาในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2566
จินตวีร์ สุเสวี asked 2 สัปดาห์ ago

ต้องการทราบประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2566 ว่า อบต.มีการขยายระเวลาแจ้งการประเมินภาษีจากภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นภายในเดือนใดครับ