วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561

ตั้งแต่ เวลา 09.00-12.00 น.

ปศุสัตว์เปิดให้บริการฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขและแมว ฟรี

(เป้าหมาย 100 ตัว)

ณ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.สมุทรปราการ  

(สัตว์เลี้ยงควรงดน้ำ-อาหาร ในคืนวันจันทร์ที่ 2 ก.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป)