ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง