ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2566