ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 1.ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 2 อัตรา 2. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 2 อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – 3 ตุลาคม 2566 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2312-1816–7 ต่อ 102