ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลบางปลา(คลิ๊กดูภาพ)

สำรวจผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลบางปลา(คลิ๊กดูภาพ)