กล้วยคลุกเนย, ขนมกง

กลุ่มสตรีพัฒนา

นางวันเพ็ญ อินทร์พรหม ประธานกลุ่ม
โทร 02-752-3832

กล้วยคลุกเนย
ขนมกง

เมี่ยง/ข้าวเกรียบปลาสลิด, ปลาสลิดเค็ม

กลุ่มสตรีคลองสี่

นางสุนี สุขมี ประธานกลุ่ม
โทร 086-7778630

ปลาสลิดแปรรูป
ข้าวเกรียบปลาสลิด
ปลาสลิด

ปลาร้าสับ, แหนม/ผลิตภัณฑ์จากเห็ด

กลุ่มแม่บ้านเก้าแสน

นางพรพิศ ศรีสมวงษ์ ประธานกลุ่ม
โทร 084-111-4854

ผลิตแปรรูปจากเห็ด
ปลาร้าสับ

มะม่วงน้ำปลาหวาน, น้ำดื่มสมุนไพร

กลุ่มพัฒนาอาชีพคลองกู้พารา

นางทรัพย์มณี จั่นมุ้ย ประธานกลุ่ม
โทร 081-915-3869

น้ำสมุนไพร
มะม่วงน้ำปลาหวาน

ละครชาตรี

ละครชาตรี

ยังไม่มีข้อมูล
โทร 000-000-0000

ละครชาตรี

นวดแผนไทย

กลุ่มพัฒนาอาชีพคลองกู้พารา

นางจำเนียร ไวย์ชาตา ประธานกลุ่ม
โทร 081-915-3869

นวดแผนไทย

ข้าวหมกไก่, สร้อยคริสตัล

กลุ่มสตรีมุสลิม หมู่ที่ 10

นางเหรี่ยม หวังสระ ประธานกลุ่ม
โทร 000-000-0000

ข้าวหมกไก่
สร้อยคริสตัล

มะตะบะ, ข้าวเหนียวมะม่วง

กลุ่มแม่บ้านบางกะสี

นางอรุโณทัย ประเสริฐอาภา ประธานกลุ่ม
โทร 000-000-0000

มะตะบะ, ข้าวเหนียวมะม่วง

ขนมเบื้ยงญวน, ขนมจีบ

กลุ่มสตรี วากัฟ หมู่ที่ 10

นางลอมะ หะซัน ประธานกลุ่ม
โทร 000-000-0000

ขนมเบื้ยงญวน
ขนมจีบ