สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565

—-

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน มีนาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน มกราคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน ธันวาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน ตุลาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค. 64

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ. 64

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. 64

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค. 63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. 63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. 63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย.63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค.63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค.63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย.63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค.63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ก.ย.62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ส.ค.62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ก.ค.62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย.62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค.62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.61

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.-พ.ย. 61

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พ.ศ.60-61