องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

43/2 หมู่ 2 ถนนเทพารักษ์
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
โทร.0-2312-1816-7 โทรสาร.0-2750-8237

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : bangpla2018@hotmail.com

ติดต่อเรา

11 + 1 =